EPİLEPSİ

-    Beyinde oluşan aşırı elektrik aktivitesi sonucu meydana gelir. Sonuçta, beyinde bir elektrik bozukluğu vardır.
-    Her yaşta olabilir ve herhangi bir zamanda aniden ortaya çıkar.
-    Bu hastaların birçoğunda beyin filmleri normaldir.
-    Bir kısmında beyin MR filmlerinde; tümör, damar tıkanıklığı, kist, damar yumağı, kanama, skleroz, plak, displazi vs. gibi bulgular izlenir.
-    Hastalara EEG çekilir ve beyin elektriği kaydedilir.
-    EEG genelde bozuk çıkar; fakat normal olması hastalık olmadığı anlamına gelmez. EEG,nin bozuk olması da epilepsi olduğu anlamına gelmez.
-    Bu hastalıkta bayılma, kasılma, şuur kaybı, gözleri bir noktaya dikme, sıçrama, idrar kaçırma, vücutta yaralanma, dili ısırma olabilir.
-    Bazen krizler hafif olur ve dalgınlık, unutkanlık, konuşurken takılma, duraklama şeklinde olabilir.
-    Uykudan çığlık atarak uyanma, morarma, aniden düşme, solunum anormalliği, hırıltı, ağızda köpük ve garip hareketler meydana gelebilir.
-    Çocuklarda görülen ateşli veya ateşsiz havaleler bir epilepsi çeşididir. Bunların bazıları önemlidir ve ileriki yaşlarda devam eder. Bazıları önemsizdir ve birkaç yıl sonra geçer, ileriki yaşlarda da tekrarlamaz.
-    Hasta ayıldıktan sonra veya kriz geçtikten sonra şaşkınlık hali, başağrısı, halsizlik, uyku hali, bulantı-kusma, geçici felç hali olabilir.
-    Bazen sinir krizleri ve psikolojik bayılmalar olur. Bu kriz ve bayılmalar epilepsi (sara ) ile karıştırılabilir
-      Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır.
-    Bazen ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Buna uygun hastalara epilepsi cerrahisi uygulanır.
-    İlacı doğru kullanmamak, uykusuzluk, alkol, sıcak su, kafein, kan şekerinin düşmesi, vitamin eksikliği, uzun süre televizyon ve bilgisayar ekranına bakmak nöbetleri başlatabilir.
-    Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir. Cinsel açıdan bir sorun yaratmaz.
-    “Epilepsi eşittir zeka geriliği” değildir, ama bazen bazı çocukluk çağında yaşanan epilepsilerde zeka geriliği de beraberinde olur.
-    Ailede varsa, mutlaka çocuklarda da olacak diye bir durum yoktur, Ama aile öyküsü olması ortaya çıkma riskini artırır.
-    Hastaların %15′i dirençlidir ve ömür boyu ikili üçlü ilaç kullanmak durumunda kalır. Bazen ameliyat gerektiren durumlar olabilir.
-     Bazı iyi huylu epilepsilerde doktor kontrolü altında ilaç kullanırken gebe kalınabilir.
-    Çocuklarda bazı epilepsi sendromları ilerleyici niteliktedir ve zeka geriliğinden komaya kadar ilerler.