4 – Apne ne zaman tehlikelidir?

10 saniye boyunca nefes kesilmesi olması yani APNE, çocukta saatte 5 in üstünde, erişkinlerde de 10 un üstünde olması çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü bu apneler sırasında kanda oksijen düzeyi düşer ve damarlara, organlara ve beyine zarar verir.