9 – Tehlikeli olan apne veya hipopne içeriği olan horlamalar için ne yapılır?

Günümüz bilimsel çalışmalarında en son tedavi protokolleri olarak CPAP cihazı kullanılır kullanamayanlara ise KBB ameliyatları yapılır.