7 – Horlamanın tehlikesini nasıl anlarız?

Horlayan kişiyi akşam uyku testine yani polisomnografiye yatırırız. Bu testte; kesin ve net ölçümlerle, bilgisayarda izleyerek, apnelerin veya hipopnelerin olup olmadığını, bunların sayısını, vücuttaki ve beyindeki değişimleri izleriz ve raporlarız. Sonuçta hastanın horlaması basit midir yoksa tehlikeli midir diye ortaya çıkar. Tehlikeli sonuçlar çıkınca ikinci bir gece tekrar CPAP titrasyonu denen bir test için hasta tekrar yatırılır. İki gecenin de testinin sonuçları raporlanır ve heyet raporu hazırlanır.